DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Zmizelí sousedé

 

Osud rodiny Felsenbergovy

 
Okupace dolehla pozvolna i na židovské rodiny v Kněždubě. Na základě protektorátních vyhlášek byly v roce 1941 zrušeny židovské živnosti. Tento zákaz se dotkl i živnosti rodiny Felsenbergovy. Dokládá nám to úřední korespondence uložená v SOkA Hodonín:
                     
 
 
Státní okresní archiv Hodonín
Okresní úřad v Hodoníně
Židovské provozov. živnosti – zrušení
1941
Sig. : 1233
 
Četnická stanice Kněždub, okr. Hodonín                                         Kněždub, 11. února 1941
 
Věc: Vyloučení židů z hospodářství, zpráva
 
Oznamuji, že ve zdejším služebním obvodě jsou tyto židovské živnostenské podniky.
V obci Kněždubu je obchod se smíšeným zbožím Arnoštky Felsenbergové č.p. 37, která má živnostenský list č. 34429/21 ze dne 25. října 1921, vydaný okresním úřadem v Hodoníně. Židovka živnost provozuje sama, důvěrníka nemá. Obchod se smíšeným zbožím Arnoštky Felsenbergové v Kněždubě může býti bez ohrožení veřejných zájmů ihned uzavřen, poněvadž jest ve zmíněné obci dostatek druhých obchodů, které postačí k zásobování obyvatelstva a není třeba za uzavřený obchod hledati náhradu.
Velitel stanice
Vrchní stráž. Sokol
Obchod uzavřen k 1.4. 1941
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
Četnická stanice Kněždub, okr. Hodonín                                         Kněždub, 14. dubna 1941
 
Věc: Židovské podniky, likvidace
 
Oznamuji, že ve zdejším služebním obvodě byly již likvidovány všechny židovské podniky a to: v obci Kněždubu obchod se smíšeným zbožím židovky Arnoštky Felsenbergové, ve Tvarožné Lhotě obchod se smíšeným zbožím žida Adolfa Marmorsteina a řeznictví žida Teodora Marmorsteina. Jiných židovských podniků ve zdejším služebním obvodu není.
 
                                                                                                  Velitel stanice
                                                                                                  Vrchní stráž. Sokol
 
 
 
 
 
Tragický osud rodiny na sebe nenechal dlouho čekat. Obchod Felsenbergových byl zavřen a Židé Max Felsenberg a Julius Gelbkopf byly zatčeni a uvězněni. Julius Gelbkopf zahynul v koncentračním táboře. Max Felsenberg zahynul ve vězení v květnu 1941. Dne 9. května 1941 byly jeho tělesné pozůstatky zpopelněny, a jak dokládá následující zpráva, byla urna s jeho popelem předána židovské obci ve Strážnici, aby zajistila uložení urny na strážnickém hřbitově:
 
 
 
 
AM-St-2
401
 
Telefon 10
 
číslo 1986/VI                                                                                                                                                                Dne 11.června 1941
 
                                                                                      Náboženská židovská obec ve Strážnici
 
Věc: Převzetí urny s tělesnými pozůstatky Maxe Felsenbegra a její uložení na židovském hřbitově ve Strážnici
 
        K žádosti z dnešního dne povolujeme Vám podle 14 zákona čís.464/1921 Sb. převzetí popelnice s tělesnými pozůstatky Maxe Felsenberga, který byl zpopelněn dne 9. května 1941, a její uložení na židovském hřbitově ve Strážnici.
 
      Současně Vás upozorňujeme, že porušení úředního závěru popelnice neb zneuctění popelu jsou trestnými podle 19 a 20 cit.zákona.
 
      Případnou změnu o uložení popelnice jste povinni oznámiti okresnímu úřadu.
 
      Úřední uvědomění o zpopelnění se vrací.
 
                                                                                                                                                                         Za okresního hejtmana:
                                                                                                                                                                 Dr.Nezval v.r.
 
 
Městská rada Strážnice
na vědomost a se žádostí o dozor.
 
 
 
 
 
 
 
Zbytek rodiny se musel dostavit dne 27. ledna 1943 k „Transportu Co“ do Uherského Brodu, odkud byli Židé převezeni do Terezína. Jejich cesta pak pokračovala do Osvětimi. Terezínská pamětní kniha zachycuje 9 židovských občanů Kněžduba, kteří zahynuli v koncentračním táboře. Zde je jejich soupis:
 
 
Rudolfina Grünová
narozena 23.08.1887
poslední bydliště před deportací: Kněždub
transport Co-98 (27.01.1943 Uherský Brod -> Terezín)
transport Ct-447 (29.01.1943 Terezín -> Osvětim)
zahynula
 
Julius Gelbkopf
narozen 09.11.1892
poslední bydliště před deportací: Kněždub
transport Co-99 (27.01.1943 Uherský Brod -> Terezín)
transport Ct-448 (29.01.1943 Terezín -> Osvětim)
zahynul
 
 
Tellerovi
 
Ervín Teller
narozen 17.09.1900
poslední bydliště před deportací: Kněždub
transport Co-96 (27.01.1943 Uherský Brod -> Terezín)
transport Ct-446 (29.01.1943 Terezín -> Osvětim)
zahynul
 
Hedvika Tellerová
narozena 05.03.1909
poslední bydliště před deportací: Kněždub
transport Co-95 (27.01.1943 Uherský Brod -> Terezín)
transport Ct-445 (29.01.1943 Terezín -> Osvětim)
zahynula
 
Helena Tellerová
narozena 26.04.1865
poslední bydliště před deportací: Kněždub
transport Cp-21 (31.01.1943 Uherský Brod -> Terezín)
zahynula 01.04.1943 Terezín
 
Věra Tellerová
narozena 18.03.1934
poslední bydliště před deportací: Kněždub
transport Co-94 (27.01.1943 Uherský Brod -> Terezín)
transport Ct-444 (29.01.1943 Terezín -> Osvětim)
zahynula
 
Felsenbergovi
 
Ernestina ( Arnoštka) Felsenbergová
narozena 08.09.1894
poslední bydliště před deportací: Kněždub
transport Co-92 (27.01.1943 Uherský Brod -> Terezín)
transport Dl-373 (06.09.1943 Terezín -> Osvětim)
zahynula
 
Anna Felsenbergová
narozena 15.12.1922
poslední bydliště před deportací: Kněždub
transport Co-91 (27.01.1943 Uherský Brod -> Terezín)
transport Dl-310 (06.09.1943 Terezín -> Osvětim)
zahynula
 
Susanna Felsenbergová
narozena 17.01.1928
poslední bydliště před deportací: Kněždub
transport Co-90 (27.01.1943 Uherský Brod -> Terezín)
transport Dl-374 (06.09.1943 Terezín -> Osvětim)
zahynula
                     
 
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek